Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

Arbetssätt

Utskrivning är en process som ungdomarna behöver vänja sig vid över tid. Relationer till kontaktperson, övrig personal och ungdomar på 4:e Våningen skall bli mindre viktiga i takt med att relationerna till den unges övriga nätverk skall bli desto starkare.

Vi önskar ett nära samarbete med aktuell socialsekreterare vid en förestående utslussning och anser att eftervårdsavtal alltid bör vara avslutningen på en placeringstid hos oss. Vi arbetar med successiv utslussning och inskolning till hem eller familjehem med stöd och tät kontakt med den unge, hans/hennes familj eller familjehem i samarbete med socialtjänsten.

Vi har kontakt med mottagande skola och följer med dit på besök och inskolning.

1/2 >>