Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

Arbetssätt

Vi arbetar även vid behov med stödboende för ungdomar som är i gymnasieåldern som har behov av professionell omsorg, tillsyn och uppföljning men som ändå ej bedöms behöva placering på behandlingshem.

Som inledning till stödboende skrivs i aktuell ungdom in på behandlingshemmet under några månader, för att personal skall få grundläggande relationer till den unge.

Stödlägenheterna kan även användas till gradvis utslussning för ungdomar som varit placerade på behandlingshemmet.

Var och en av dessa ungdomar har en kontaktperson, som har ett särskilt ansvar att stödja och följa upp ungdomarnas boende, skola/praktik, ekonomi, familjerelationer och fritid. Kontaktpersonen skall hålla en ”tät” kontakt med sin ungdom.

Ungdomarna inbjuds också att delta i behandlingshemmets fritidsaktiviteter, middagar, utflykter etc.

Ungdomarna har stora möjligheter att få hjälp med sitt skolarbete från personal på 4:e Våningen.

1/2 >>