Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

ArbetssättAtt ungdomarna går i skola och fortsätter sin utbildning är viktigt! För maximal individanpassning samarbetar vi med grund- och gymnasieskolor i kommunal eller privat regi i Jönköpings kommun.