Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Organisation

Personal

Kontaktinfo

Organisation & Personal

Personal
2 socionomer
1 speciallärare
3 behandlingspedagoger
Vi har en medicinskt ansvarig sjuksköterska knuten till oss.


Sammanlagt arbetar 8 personer på heltid. Extrapersonal används vid behov bl a fritidsledare, socialpedagoger och behandlingsassistenter

Bemanning
Dagtid: 2-4
Kvällar: 2-3 personal
Nätter: 1 - 2 personal beroende på antal ungdomar (sovande jour)
Helger: 2 personal


Ägarna turas om att vara bakjour, som finns alla dagar och alla tider på dygnet.

1/2 >>