Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Organisation

Personal

Kontaktinfo

Organisation & Personal

Behandlingshemmet startade 011001 och hade under de första fyra åren inriktning på ungdomar med psykosocial problematik. Därefter har ungdomar med neuro- osykiatriska diagnoser tillkommit i vår målgrupp.

Ledningen består av tre delägare som också arbetar i verksamheten: föreståndare Inger Andersson, bitr föreståndare och speciallärare Annika Bonnevier Lidbecker samt Martin Bonnevier.

I vår hemmiljö blir vi (personalen) nya förebilder för ungdomarna. Genom samspelet mellan oss vuxna och ungdomarna ger vi dem nya mönster och förhållningssätt, som de kan använda sig av i framtiden. Identifikation är en viktig del när självbild och identitet skall ändras eller byggas.

Behandlingspersonalen på 4:e Våningen i Jönköping AB har olika grundutbildning t ex socialpedagog, socionom, behandlingsassistentutbildning, fritidsledare. Föreståndaren har socionomutbildning.

Vi anser att det är viktigt att personalen är trygga vuxna med olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet i arbetet med ungdomar och föräldrar. Teoretisk kompetens och personlig lämplighet är viktiga förutsättningar för arbete hos oss. Jämn könsfördelning är också en viktig aspekt. Vi ser helst att vår personal är över 30 år, för att det skall vara lättare att vara en ”tydlig vuxen” i relation till våra ungdomar.