Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Om HVB

Målgrupp

Karta

Sammanfattning

Om 4:e våningen

Till 4:e Våningen har vi kopplat separata stödboenden för ungdomar, dels för ungdomar som är på utslussning från behandlingshemmet och ungdomar som ej kräver så stor behandlingsinsats som heldygnsplacering men ändå behöver professionell omsorg, tillsyn och uppföljning.

Vi erbjuder berörda socialsekreterare kontinuerlig kontakt och samarbete kring våra gemensamma ungdomar.

Vi arbetar för att ge ungdomarna och deras familjer trygghet, omsorg, personlig bekräftelse,självinsikt, utvecklingsmöjligheter, skolundervisning samt en bra fritid.<< 2/2