Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Långsiktiga mål

Delmål

Behandlingsmål

Målsättningar

Att bygga upp och driva ett behandlingshem med kvalitet med maximalt 5 inskrivna ungdomar och tillräckligt med personal som behövs med hänsyn till ungdomarnas behov, våra uppdrag och personalens arbetsuppgifter.

Att vidareutveckla verksamheten med individuella stödboenden, vilka kopplas till behandlingshemmets verksamhet och personal.