Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Om HVB

Målgrupp

Karta

Sammanfattning

Om 4:e våningen

1.    Ungdomarna som kommer till oss har psykosocial problematik
       och/eller har diagnos DAMP, ADHD eller Aspergers syndrom -
       oftast i kombination med skolproblem. Ungdomar 13 - 20 år med        psykosocial problematik, omhändertagnamed stöd av Socialtjänstlagen        (SOL) eller Lagen om Vård av Unga (LVU), 5 - 6 heldygnsplatser.        

2.    Ungdomar 16 - 21 år i behov av stödboende samt vuxenstöd,
       individuellt utformat

3.    Ungdomar 13 - 20 år i behov av skolverksamhet utanför
       den ”vanliga” skolan

Vi arbetar med tonåringar, som ofta präglats av otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna, som inte alltid orkat ge trygghet och att sätta gränser. Att upprätta en god kontakt med föräldrarna är en mycket viktig del av behandlingsarbetet.

Ungdomarna känner sig ofta otrygga och vilsna och har dålig självkänsla samtidigt som de söker bekräftelse och gränser för att ta reda på ”vem jag är”. De överskrider ofta gränser ochhar svårt att anpassa sig till regler både i skolan och i övriga samhället. Ungdomarnas skol-gång har som regel varit problemfylld.