Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

Arbetssätt

4:e Våningen i Jönköping AB är förlagd till en stor modern lägenhet (ca 300 m2) i centrala Jönköping med närhet till allmänna kommunikationer samt sport- och kulturutbud.

Vi har medvetet valt stadsmiljön. Ungdomarna kommer oftast från stadsmiljö och skall efter placeringstiden oftast tillbaka till stadsmiljö.

Steget från behandlingshemmet till t ex eget boende eller återflytt till hemorten blir inte så stort som det blir då behandlingshem är belägna ”på landet”.

Lägenheten ritades om enligt våra behov och önskemål när vi startade vår verksamhet 2001. Vi eftersträvade ljus och öppenhet i de allmänna utrymmena och det fick vi också.

1/2 >>