Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Organisation

Personal

Kontaktinfo

Organisation & Personal

4:e våningen i Jönköping AB
Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Ägare av behandlingshemmet är:

  • föreståndare Inger Andersson
  • biträdande föreståndare Annika Bonnevier Lidbecker
  • Martin Bonnevier