Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

Arbetssätt

Inför en nyinskrivning har vi följande rutiner:

Ett första besök av socialsekreteraren. Viss information lämnas om den unge. Presentation av 4:e Våningens verksamhet.

Betänketid för socialsekreterare och 4:e Våningen. Socialsekreteraren samtalar med aktuella föräldrar och ungdom.

Besök av ungdom och förälder tillsammans med socialsekreteraren. Den unge och föräldrar får våra ”regler och rutiner” med sig hem.

Betänketid för desamma. Om ja - kontakt från socialsekreteraren till 4:e Våningen.

Utredningar, vårduppdrag samt vårdplan begärs från socialförvaltningen.

Ev hembesök görs av 4:e Våningens kontaktperson och föreståndare i den unges hem.

1/2 >>