Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder


4:e Våningen i Jönköping AB är ett behandlingshem (HVB) i centrala Jönköping med 4-5 heldygnsplatser samt stödboende.

Vi utgår från en psykodynamisk och humanistisk grundsyn på människan. Arbetet läggs upp med hänsyn till individuella problem och behov av förändringar i samarbete med resp ungdoms socialsekreterare.

Målgruppen är ungdomar 13 - 20 år placerade enl SOL eller LVU.

Vi har 5 heldygnsplatser i vår stora lägenhet som är centralt belägen i Jönköping med närhet till allmänna kommunikationer och fritidsutbud.

Ungdomarna som kommer till oss har psykosocial problematik och/eller har diagnos DAMP, ADHD eller Aspergers syndrom - oftast i kombination med skolproblem.

Familjearbete med våra ungdomars föräldrar är en självklar del av vårt arbete.

Till 4:e Våningen har vi också kopplat separata stödboenden för ungdomar, dels för ungdomar som är på utslussning från behandlingshemmet och dels för ungdomar som ej kräver så stor behandlingsinsats som heldygnsplacering men ändå behöver professionell omsorg, tillsyn och uppföljning.

Vi erbjuder berörda socialsekreterare kontinuerlig kontakt och samarbete kring våra gemensamma ungdomar.

Vi arbetar för att ge ungdomarna och deras familjer trygghet, omsorg, personlig bekräftelse,självinsikt, utvecklingsmöjligheter samt en bra fritid.

<< 3/3