Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Långsiktiga mål

Delmål

Behandlingsmål

Målsättningar

1.    Ge varje ungdom hos oss det vi fått i uppdrag att ge från respektive
       socialnämnd.

2.    4:e Våningen skall vare en god vistelsemiljö för ungdomarna i
       demokratisk och jämställd anda.

3.    Ge ungdomarna daglig struktur med skolundervisning och fritids-
       aktiviteter.

4.    Arbeta med ungdomarnas familjer så förtroende byggs mellan föräldrar
       och 4:e Våningens personal.

5.    Att få till stånd ett nära samarbete mellan oss och respektive
       socialsekreterare.

6.    Vår personal skall ha adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter.

7.    Att skapa ett öppet och bra arbetsklimat.