Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Långsiktiga mål

Delmål

Behandlingsmål

Målsättningar

Innan ungdomarna skrivs ut från 4:e Våningen i Jönköping AB vill vi att de skall ha:

1.    fått större självförtroende och medvetenhet om egna resurser/beränsningar.

2.    fått en större tillit till sig själva och till andra människor.

3.    fått en fungerande relation till föräldrar och andra närstående.

4.    brutit destruktivt beteende.

5.    fått en ökad självkänsla, självkontroll och empati för andra människor.

6.    klarat de skolmål som uppsatts och fått en tilltro till sin egen förmåga.

7.    fått en meningsfull fritid.