Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

Arbetssätt

Vi utgår från en psykodynamisk utvecklingssyn. Arbetet sker med utgångspunkt från individuella behov och förhållanden och utformas i samarbete med socialsekreterare för respektive ungdom. Vi använder oss av BBIC-planer.

De metoder vi användet oss av är en kombination av: miljöterapi, konsekvenstänkande, jagstärkande samtal, fostrande gränssättning, kognitiva metoder såsom nätverksarbete, ADL-träning och social träning samt individuellt utformad teckenekonomi. Dessutom arbetar vi psykosocialt med ungdomsgruppen och deras familjer.

Vi vill samarbeta med respektive socialsekreterare. Detta är viktigt för att behandlingsarbetet skall bli bra och effektivt.

För att ungdomarna skall kunna få inre trygghet behövs först yttre trygghet. Vi använder oss därför av fasta dags- och veckorutiner samt regler för att ge trygghet i vardagslivet på 4:e Våningen. Ungdomarna får lära sig att komma upp i tid, sköta sina skoltider, äta på bestämda tider, sköta sina rum, kläder, hjälpa till med matlagning och i övrigt medverka i ett ”vanligt” vardagligt liv.

Skolundervisning, fritidsaktiviteter, motion, städning och personlig hygien ingår i varje ungdoms individuellt utformade schema.


1/2 >>