Om 4:e Våningen i Jönköping AB

 

 

 

 • 6 heldygnsplatser

 • 3 utslussningslägenheter

 • Ungdomar 13-20 år

 

Företagets mål och inriktning

 

 

 

 • FN:s barnkonvention "Barnets/ungdomens bästa" samt
  "Gyllene regeln" - våra ledstjärnor i arbetet

 • Neuropsykiatriska diagnoser och symtom samt psykosocial problematik

   

 • Ensamkommande flyktingbarn med särskilda behov

   

 • Individualisering

 • Omsorg

 • Respekt

 • Fostran

 • Familjärt, max 5 inskrivna

 • Syskonkänsla

 • Fokus på en fungerande skolgång

 • Samarbete med socialsekreterare

 • BBIC

 • Relation/Anknytning

 • Nätverksarbete

 • Positiv förstärkning - individuellt anpassad

 • Konsekvenser - individuellt anpassade

 • God hälsa

 • Varierade fritidsmöjligheter

 

 

Språkmöjligheter

 

 

 

 • Svenska

 • Engelska

 • Arabiska

 • Dari